Kontakt

Pavel Lužný

Nad Konvářkou 309/15
150 00  Praha 5 - Radlice

mob.: +420 737 118 263

e - mail: luzny@seznam.cz

IČ: 40769551

ŽL v evidenci ŽÚ MČ Praha 5

copyright © Altercom s.r.o. 2013